Uczymy bezpłatnie!

Technikum Fryzjerskie OMNIA to bezpłatna, niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum jest wpisane do ewidencji działalności oświatowej miasta Szczecina i od 01.09.2016 r. ma uprawnienia szkoły publicznej, nadane zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty.

Przygotuj się do matury. Realizujemy w pełnym zakresie naukę przedmiotów ogólnokształcących, przewidzianych podstawą programową dla szkoły średniej. Umożliwiamy przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dojrzałości.

Średnie wykształcenie

Ćwiczenie czyni mistrza. Przekonaj się, że zgodnie z tą zasadą w naszym technikum najwięcej uwagi poświęcamy praktycznej nauce zawodu oraz pracy na modelach w nowocześnie wyposażonej, wielostanowiskowej pracowni fryzjerskiej.

Praktyka
przede wszystkim

Technikum Fryzjerskim Omnia kontynuujemy długą, sięgającą 1998 r., tradycję nauki zawodu fryzjera. Podejmij naukę w świetnej szkole średniej, zapewniającej zdobycie wysokich kwalifikacji w tym zawodzie.

Dobry wybór

Fryzjer to kreator wizerunku, artysta, projektant i psycholog w jednym.

Ćwicz fryzury,

przygotuj się

do matury!

Technikum Fryzjerskie Omnia

@ 2022 Technikum Fryzjerskie Omnia

Technikum Fryzjerskie Omnia

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

 

e-mail: sekretariat@tf-omnia.edu.pl

tel. 792545030

 

 

KONTAKT Z NAMI >

Formuła szkoły

Technikum Fryzjerskie OMNIA jest szkołą średnią dla młodzieży, w której nauka odbywa się w systemie dziennym. Technikum prowadzi nauczanie częściowo na poziomie ponadgimnazjalnym (czteroletnim, tylko do 2022 r.), a docelowo na poziomie ponadpodstawowym (pięcioletnim, od 2019 r.). Organem założycielskim i prowadzącym Technikum była do 31.08.2022 spółka OMNIA Centrum Edukacji w Szczecinie, a od 01.09.2022 organem prowadzącym Technikum jest Izba Rzemieślnicza w Szczecinie.