Program nauczania

Oprócz przedmiotów ogólnych, przewidzianych dla szkoły średniej, program nauczania obejmuje takie przedmioty zawodowe, jak:

  • Podstawy fryzjerstwa
  • Techniki fryzjerskie
  • Projektowanie fryzur
  • Język obcy we fryzjerstwie
  • Pracownia fryzjerska
  • Wykonywanie zaprojektowanych fryzur
  • Praktyki zawodowe.

Organizacja nauki

Technikum Fryzjerskie jest szkołą średnią, w której nauka jest prowadzona w systemie dziennym, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Nauka na podbudowie gimnazjum trwa cztery lata, a na podbudowie szkoły podstawowej pięć lat.  Każdy rok szkolny dzieli się na dwa półrocza i  zaczyna się we wrześniu, wraz z oficjalnym początkiem roku szkolnego w Polsce.Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w szkole. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnej pracowni fryzjerskiej, a w razie potrzeby także w innych specjalistycznych pracowniach. Natomiast zajęcia teoretyczne zawodowe i z przedmiotów ogólnych prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Duża część praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni fryzjerskiej prowadzona jest na modelach zapraszanych z zewnątrz.

KONTAKT Z NAMI >

Technikum Fryzjerskie Omnia

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

 

e-mail: sekretariat@tf-omnia.edu.pl

tel. 792545030

 

 

@ 2022 Technikum Fryzjerskie Omnia

Technikum Fryzjerskie Omnia