Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

KKZ w zawodzie fryzjera przygotowuje do egzaminów na następujące kwalifikacje:

 • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich,
 • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur.

To zaawansowany kurs, umożliwiający słuchaczom opanowanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności fryzjerskich.

Organizacja nauki

Program kursu składa się z dwóch części. Pierwsza część, przygotowująca do egzaminu FRK.01, rozpoczyna się we wrześniu i trwa trzy semestry. Druga część, przygotowująca do egzaminu FRK.03, rozpoczyna się w lutym i trwa jeden semestr.

Zajęcia na kursie prowadzone są w formie zaocznej, w systemie zjazdowym. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie i trwają zwykle od piątku po południu do niedzieli.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie Technikum Fryzjerskiego Omnia. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni fryzjerskiej, w której przestrzegamy zasady, że jeden słuchacz ma do dyspozycji jedno stanowisko. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

 

Program nauczania

Przedmioty w programie kursu do kwalifikacji FRK.01:

 • bhp w zakładzie fryzjerskim
 • zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
 • trwałe odkształcanie włosów
 • strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 • zmiana koloru włosów
 • zajęcia praktyczne.

W trzecim semestrze słuchacze kursu mają 20 dni praktyki zawodowej w wybranych salonach fryzjerskich.

 

Przedmioty w programie kursu do kwalifikacji FRK.03:

 • projektowanie i dokumentowanie fryzur
 • wykonywanie fryzur na podstawie projektu
 • kompetencje personalne i społeczne
 • język obcy w zawodzie fryzjera
 • zajęcia praktyczne.

 

Dzięki pracy na modelach zapraszanych na zajęcia praktyczne, słuchacze nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale poznają również rzeczywiste aspekty prowadzenia działalności fryzjerskiej i nawiązywania dobrych relacji z klientami. Rozwijają także kreatywność i poczucie estetyki, które są nieodzownymi atrybutami w pracy fryzjera.

 

Egzaminy i uprawnienia

Po zaliczeniu nauki na trzech semestrach KKZ, słuchacze otrzymują zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu na kwalifikację FRK.01. Na tej podstawie mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, a po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich.

Po zaliczeniu nauki na ostatnim semestrze KKZ, słuchacze otrzymują zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu na kwalifikację FRK.03. Na tej podstawie mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, a po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Ponadto, po zdaniu egzaminów na obie kwalifikacje, słuchacze legitymujący się średnim wykształceniem otrzymują dyplom zawodowy

technik usług fryzjerskich(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 514105)

Słuchacze KKZ zdają wszystkie egzaminy kwalifikacyjne na miejscu, w Ośrodku Egzaminacyjnym, który działa z upoważnienia OKE Poznań przy Technikum Fryzjerskim Omnia.

 

Sięgnij po tytuł CZELADNIKA!

KKZ to także wyjątkowa okazja do zdobycia cenionych uprawnień rzemieślniczych. Bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia z przygotowania do egzaminu na pierwszą kwalifikację, wszyscy słuchacze KKZ mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
Jest to odpłatny egzamin, przeprowadzany w siedzibie Technikum Fryzjerskiego Omnia przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Warto do niego przystąpić, gdyż tytuł czeladnika to ważny atut zawodowy, który otwiera drogę do zdobycia uprawnień mistrza w rzemiośle.

 

Płatności

Nauka na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym jest płatna w miesięcznych ratach (tzw. czesne). Opłata za trzy semestry pobierania nauki, przygotowujące do egzaminu na pierwszą kwalifikację, składa się z 13 rat czesnego, a opłata za czwarty semestr pobierania nauki, przygotowujący do egzaminu na drugą kwalifikację, składa się z 5 rat czesnego. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku nauki, udzielamy rabatu. W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z Technikum Fryzjerskim Omnia.

 

Rekrutacja

Do uczestnictwa w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym zapraszamy tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub szkołę równorzędną.Nabór do szkoły prowadzony jest jeden raz w roku, na kurs rozpoczynany we wrześniu. Aby rozpocząć naukę na kursie, należy w sekretariacie Technikum Fryzjerskiego Omnia przedłożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu (uzyskane na podstawie skierowania otrzymanego w sekretariacie),
 • kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu),
 • umowę na pobieranie nauki (do podpisania na miejscu),
 • aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (do wglądu),
 • dowód wpłaty albo wpłatę na miejscu pierwszej raty czesnego.

Dopełnienie wymienionych formalności zapewnia wpisanie na listę słuchaczy KKZ.

Zapraszamy

KONTAKT Z NAMI >

Technikum Fryzjerskie Omnia

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

 

e-mail: sekretariat@tf-omnia.edu.pl

tel. 792545030

 

 

@ 2024 Technikum Fryzjerskie Omnia

Technikum Fryzjerskie Omnia