Egzaminy i uprawnienia

W trakcie pobierania nauki, uczniowie Technikum Fryzjerskiego Omnia są zobowiązani przystąpić do egzaminów na dwie kwalifikacje zawodowe:

  • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich,
  • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Terminy poszczególnych egzaminów różnią się w zależności od cyklu nauczania.

W czteroletnim cyklu nauczania pierwszy egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.01, odbywa się w sesji letniej pod koniec klasy trzeciej. Natomiast drugi egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację FRK.03, odbywa się w sesji zimowej pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

W pięcioletnim cyklu nauczania pierwszy egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.01, odbywa się w sesji zimowej pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej. Natomiast drugi egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.03, odbywa się w sesji letniej pod koniec klasy czwartej.

Egzaminy są zdawane przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i z upoważnienia OKE  odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym w siedzibie szkoły.

Nauka w ostatniej klasie Technikum kończy się w kwietniu, a wieńczy ją otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Świadectwo to upoważnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny również ma miejsce w ośrodku egzaminacyjnym w siedzibie szkoły, działającym z upoważnienia OKE.

KONTAKT Z NAMI >

Technikum Fryzjerskie Omnia

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

 

e-mail: sekretariat@tf-omnia.edu.pl

tel. 792545030

 

 

@ 2024 Technikum Fryzjerskie Omnia

Technikum Fryzjerskie Omnia